U bent hier:Home Cijfers

Cijfers

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft monitoren samengesteld. Ze geven op een toegankelijke wijze een zo actueel mogelijk beeld van Fryslân in cijfers over de thema’s wonen, inkomen, werk, gezondheid, zorg, sociale samenhang, onderwijs, bevolking en veiligheid. Hierbij worden kerncijfers, maar ook de beleving door de burger gepresenteerd. De monitoren geven inzicht en vergelijkingsmateriaal per regio, gemeente en soms ook per wijk, over meerdere jaren.

Beleidsmakers, bestuurders, journalisten en onderzoekers kunnen de figuren uit de monitoren vrij gebruiken in publicaties en onderzoeken onder vermelding van het Fries Sociaal Planbureau.

In de korte tutorial leggen we uit hoe de monitoren werken. 

Demografische ontwikkelingen van de bevolking, zoals krimp, ontgroening en vergrijzing.

Over opleidingsniveau, schooladviezen, leerlingen in het praktijk- en speciaal onderwijs, schoolverlaters en de nabijheid van onderwijsinstellingen.

Over de samenstelling en verdeling van inkomens. Denk aan hoogte en ongelijkheid binnen en buiten Fryslân.

Over de objectieve en subjectieve veiligheid, criminaliteit en overlast in de buurt.

Over meedoen in de maatschappij en vertrouwen van de inwoners. Denk aan verenigingsleven, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

Over het gebruik en de bereikbaarheid van zorg en hoe inwoners zorg ervaren.