U bent hier:Home Sociaal Bestek: De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Sociaal Bestek: De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Nieuws
Datum 13-12-2018

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is de laatste jaren toegenomen. Kerken, private fondsen en lokale initiatieven geven vaker steun met verstrekking van spullen, financiële noodhulp, sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding. Kan en mag deze particuliere bijdragen aan armoedebestrijding op lange termijn? Onlangs heeft het Fries Sociaal Planbureau (FSP) verkennend onderzoek gedaan naar de vraag hoe particulieren hier zélf over denken. Naar aanleiding van dit onderzoek is een Artikel De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding in het vaktijdschrift Sociaal Bestek verschenen.

Meer particuliere hulp
Uit verkennend onderzoek van het FSP blijkt dat meer mensen een beroep doen op steun door onder andere kerken, voedselbanken, private fondsen en vrijwilligersorganisaties. Uit gesprekken met verschillende particuliere initiatieven en de doorlichting van jaarverslagen en andere schriftelijke bronnen blijkt dat zij hun ‘aanvullende werking’ op de gemeentelijke ondersteuning als een grijs gebied ervaren. Daarbij gaat het onder andere om de grens tussen vrijwilligerswerk en professionele hulp en de meerwaarde van particuliere hulp bij armoedebestrijding op de lange termijn.

Sleutelvragen
Het gepubliceerde artikel sluit af met de vervolgvraag hoe ondersteuning vanuit de overheid en hulp door particulieren op elkaar ingrijpen. In de huidige praktijk zijn beide vormen van steun belangrijk voor een groep mensen met een laag inkomen en schulden. Dit roept de vraag op: doet iedereen uit betrokkenheid ‘zijn eigen ding’ of wordt de steun door overheid en particulieren (meer) op elkaar afgestemd? Ander aandachtspunt is het zicht op de inwoners in een kwetsbare positie zoals de werkende armen. Met de toenemende groei van particuliere steun bestaat het risico dat bepaalde groepen buiten het gezichtsveld van de gemeenten raakt. Dit maakt (onbedoeld) de onderliggende argumentatie en doelen van gemeentelijk armoedebeleid ongrijpbaar en lastig te herijken. Dit noopt tot een dialoog. Weten gemeenten en particulieren van elkaar wat zij doen en willen? Wat zijn hun beelden en verwachtingen daarbij? Deze vragen zijn bij uitstek gespreksstof voor het lokale debat in gemeenten.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Keimpe Anema, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 156 130 72 | 058 234 85 00 of kanema@friessociaalplanbureau.nl of Ymkje Woudstra, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, ywoudstra@friessociaalplanbureau.nl

 

Sociaal Bestek: De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Dossiers: