U bent hier:Home Onderzoek Dossiers

Dossiers

Dossier Staat van Friese jongeren

Ons centrale thema in 2017 is de ‘Staat van Friese jongeren’. Fryslân ontgroent en het aantal jongeren neemt af. Daarnaast kent Fryslân een gemiddeld laag opleidingsniveau en was er meer jeugdwerkloosheid dan de rest van Nederland. Dit jaar nemen wij de jeugd onder de loep. Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen: wonen, leren en werken? Hoe staat het met de Friese jongeren en welke toekomstperspectief hebben ze? En wat vinden die jongeren hier zelf van? De resultaten worden gedurende het jaar gepresenteerd en gedeeld.

Dossier Staat van Friese senioren

Fryslân vergrijst. Over vijftien jaar is naar verwachting één op de vier Friezen 65 jaar of ouder. Deze vergrijzing brengt in Fryslân kansen en uitdagingen met zich mee. Daarom stond in 2016 het thema ‘Staat van Friese senioren’ centraal. Elke maand is vanuit verschillende aspecten van leefbaarheid aandacht besteed aan hoe het met de Friese senioren gaat, nu en in de toekomst. Begin 2017 is een groot afsluitend symposium gehouden.