U bent hier:Home Over ons Onderzoeksagenda 2018 van het Fries Sociaal Planbureau

Onderzoeksagenda 2018 van het Fries Sociaal Planbureau

Onze onderzoeksagenda 2018 is vastgesteld na input van de provincie Fryslân, Adviesraad, de planbureaus van Groningen en Drenthe en maatschappelijke organisaties,

Het werkprogramma bevat:

  • Negen monitoren op negen verschillende thema’s, namelijk: bevolkingsontwikkeling, onderwijs, wonen, werk, inkomen, sociale samenhang, zorg, gezondheid en veiligheid.
  • Via een monitor kunnen trends en ontwikkelingen in de provincie Fryslân over de tijd gevolgd worden.
  • Via de twee programma’s, te weten ‘Leefbaarheid’ en ‘Sociaal domein en zorg’ worden verdiepende onderzoeken uitgevoerd.

Het programma ‘Leefbaarheid’ kent verdiepende projecten naar onder andere de ervaren leefbaarheid door de Friezen, de Iepen Mienskip, ervaren veiligheid en duurzaamheid.

In het programma ‘Sociaal domein en zorg’ worden verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar onder andere de de Wmo cliëntervaring, kwetsbare groepen en armoede en particuliere hulp.