U bent hier:Home Panel Fryslân

Panel Fryslân

 

 

Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en bestaat uit een groep inwoners van Fryslân die haar ervaringen deelt en haar mening geeft over wat er speelt in de provincie. Het panel zorgt ervoor dat beleidsmakers, politici, overheden en de media snel goede en betrouwbare informatie krijgen over hedendaagse, sociale en maatschappelijke onderwerpen. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) kan door de panelonderzoeken trends en ontwikkelingen binnen Fryslân in kaart brengen, analyseren en duiden. De resultaten van deze onderzoeken leiden tot korte en toegankelijke publicaties.

Hoe werkt het?
Panelleden krijgen gemiddeld zes keer per jaar een digitale uitnodiging toegestuurd om een online-vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende, actuele onderwerpen die impact hebben op de Friese samenleving en waarover het Fries Sociaal Planbureau graag de mening van Friese burgers hoort. Bijvoorbeeld over veiligheid, zorg, openbaar vervoer, sport en cultuur. De meningen en ervaringen van de deelnemers aan Panel Fryslân helpen medewerkers van Friese gemeenten, Provincie en andere belanghebbenden bij het nemen van beslissingen en het maken van beleidskeuzes. De inhoud van de vragenlijst is telkens anders. Ook de lengte van de vragenlijst varieert, maar is zo kort mogelijk.

Samenstelling Panel Fryslân
Het panel bestaat uit ruim 3700 panelleden. Het is een mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoog opgeleiden, laag opgeleiden, mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens uit alle streken van de provincie Fryslân. Ten behoeve van de representativiteit trekt het Fries Sociaal Planbureau regelmatig een willekeurige steekproef uit alle inwoners van de provincie Fryslân van 18 jaar en ouder. Zij krijgen per brief een uitnodiging om mee te doen. Ook in de toekomst is dat de enige manier om deel te kunnen nemen aan Panel Fryslân. Mensen kunnen zich niet zelf meer aanmelden voor het panel. Omdat deelname geheel vrijblijvend is, en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen (laten) uitschrijven zoeken we regelmatig nieuwe panelleden. Voor de volledige informatie over de werving en respons van Panel Fryslân verwijzen wij u graag naar de onderzoeksverantwoording.

Geen commerciële doeleinden
Panel Fryslân heeft geen commerciële doeleinden. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld door het Fries Sociaal Planbureau. Het Fries Sociaal Planbureau is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels van deze vereniging. De resultaten van de onderzoeken zijn nimmer  te herleiden tot individuele panelleden.

Contact
Panel Fryslân / Fries Sociaal Planbureau
Westerparkstaete, Westersingel 4
8913 CK Leeuwarden
Telefoon: 058-2348500
E mail: info@panelfryslan.nl

 

 

Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter