U bent hier:Home Panel Fryslân Panel Fryslân in de pers

Panel Fryslân in de pers

Zorg in Fryslân

 Omrop Fryslân website 31 mei 2018 
 Friezen maken zich zorgen over betaalbaarheid zorg

 Leeuwarder Courant website 31 mei 2018
 Toekomstige zorg voor meer dan de helft van de Friezen een ver-   van-mijn-bedshow

 Leeuwarder Courant 4 juni 2018
 Toekomstige zorg ver-van-mijn-bed-show

 

 

 

Veilig(heid) in Fryslân

 Omrop Fryslân website 29 maart 2018 
 Friezen voelen zich het veiligst van alle Nederlanders

 Leeuwarder Courant website 29 maart 2018
 Een op de tien Friezen mijdt evenement uit angst voor aanslag

 Leeuwarder Courant 30 maart 2018
 Friezen voelen zich erg veilig

 Friesch Dagblad 30 maart 2018
 Fries voelt zich vooral op internet onveilig
 

 

Jongeren in Fryslân

   Leeuwarder Courant website 19 december 2017
   Ouders lager opgeleide kinderen positief over mogelijkheden voor jongeren

   Omrop Fryslân 19 december 2017
   Website: Lager opgeleiden positief over kansen jongeren in Fryslân
   Radio: Weistra op Wei: Uitkomsten Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

 

 

 

 

Sociale contacten en betrokkenheid

   Leeuwarder Courant website 19 oktober 2017
   Fries Sociaal Planbureau: vooral virtueel contact tussen vrienden en familie

   Omrop Fryslân radio interview 19 oktober Weistra op Wei
   Klik hier voor het fragment >>

   Leeuwarder Courant 20 oktober 2017
   Lager opgeleide hoeft niet zo nodig rol bij maken beleid

   Friesch Dagblad 20 oktober 2017
   Vaker virtueel dan echt contact

 

 

Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

   Friesch Dagblad 30 juni 2017
   Fries wil best meer betrokken zijn

   Omroep Leo radio interview 29 juni 2017
   Klik hier voor het fragment >>

 

 

 

 

 

Vertrouwen in politiek en samenleving

   Leeuwarder Courant 11 maart 2017
   Meer Friezen in de kamer, maar we kennen ze niet
   PvdA-kiezer stapt over naar Groenlinks

   Friesch Dagblad 22 maart 2017
   Stemde iedereen op wie hij beloofde te stemmen?

   Omrop Fryslân 4 mei 2017
   Website: Friezen optimistysker oer takomst eigen provinsje
   Tv: Hjoed: Uitkomsten Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving 
                                                                                       Radio Uitkomsten Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving

                                                                                            Friesch Dagblad 5 mei 2017
                                                                                       Meer Friezen positief dan pessimistisch

Panel Fryslân

   Friesch Dagblad 1 maart 2017
   3750 Friezen als thermometer van de provincie

   Friesch Dagblad 14 maart 2017
   Planbureau heeft nieuw burgerpanel